Black Boy Inn

Bars & Inns, Private Functions, Restaurants
Black Boy Inn
A credit/debit card is required to secure a reservation. As a security measure credit/debit cards are verified on receipt of booking, but no charge is made.
For cancellations, 48 hours' notice prior to arrival must be received and a cancellation reference issued, otherwise the card used to secure the reservation will be charged with the full amount of the first night's stay.
Please feel free to contact the Black Boy Inn directly should you have any queries or alterations to your booking.

Archebion a Chanslo:
Mae’r cynigion, prisiau ac argaeledd diweddaraf ar gael ar www.Black-Boy-Inn.com
Rhaid cael cerdyn credyd/debyd i ddiogelu neilltuad. Fel mesur diogelwch dilysir cardiau credyd/debyd wrth dderbyn archeb, ond ni chodir tâl.
I ganslo, rhaid derbyn rhybudd 48 awr cyn amser cyrraedd a rhoddir cyfeirnod canslo, fel arall codir y swm llawn am aros y noson gyntaf ar y cerdyn a ddefnyddiwyd i ddiogelu’r neilltuad.
Mae pob croeso i chi gysylltu’n uniongyrchol â Thafarn y Black Boy os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newidiadau yn eich archeb

Address: Black Boy Inn, Northgate Street, Caernarfon, LL55 1RW

Phone: 01286 673604 - Email - Website - Map
Reviews (0)
No reviews exist for this business.
Add Your Review


BLUE PAGES
top